Captació d'energia

Les solucions agrosolars ofereixen una sèrie de beneficis. D'una banda, permeten als agricultors produir la seva pròpia energia neta, reduint la seva dependència dels combustibles fòssils i els costos associats. A més, en integrar l'energia solar en la infraestructura agrícola, s'optimitza l'ús del sòl i es millora la sostenibilitat ambiental

Contacta'ns

Opcions que proposem

Instal·lació solar amb connexió a la xarxa

Instal·lació solar aïllada

Clients

Comunitats de regants, finques de reg amb necessitat de bombament.