Gestiona sistemes de reg

Tindre una bona gestió de les infraestructures de reg es primordial, facilitant poder controlar amb menys temps mes superfície, aplicar l’aigua i adobs necessaris en la quantitat adequada, i obtindré tota la informació necessària per poder actuar mitjançant la sensòrica. Amb tot això s’aconsegueix ajustar costos i generar mes beneficis.

Contacta'ns

Opcions que proposem

PLC

Programadors de Reg

Sondes de temperatura, humitat, pressió, etc.

Sistemes de comunicació

Clients

Comunitat de Regants Qualsevol client amb necessitats de reg, que vulgui gestionar una o vàries finques amb el mínim esforç humà.