T'ajudem?

hidromatic@hidromatic.es

Excavacions

I clavat de postes

Disposem de maquinaria i personal per tal de realitzar els moviments de terres necessaris en qualsevol instal·lació de reg com son, explanacions, buidatges, desmunt o aportació de terres i graves, excavació de tot tipus de rases per a conduccions, canonades principals i secundaries, neteja de fons d’embassaments i pantans. A mes a mes d’equips de clavat de postes per parcs fotovoltaics, hivernacles i tutoratge d’arbres fruiters.